Privacy policy

GM WEB d.o.o.

Respects and protects your privacy. Read below to learn how we handle your personal data.
This Privacy Policy describes the processing of data provided or collected by our digital platforms, allowing visitors to access our site and use our services. This Privacy Policy complies with the EU General Data Protection Regulation (GPA) as well as local law.

When processing personal data related to a contract or possible contract with you, the legal basis for the processing of personal data is the necessity of personal data for the execution of a business contract with you or before the conclusion of the contract. If the legal basis for the processing of data is your consent, you have the right to withdraw your consent at any time, but this does not affect the legality of the processing of your data by GM WEB d.o.o. during the period before the withdrawal of your consent. If we provide personal data to law enforcement or other government agencies, we share your personal data because we have a legal obligation to do so.

Zde jsou popsány hlavní kategorie údajů, které shromažďuje společnost GM WEB d.o.o. a hlavní účely shromažďování údajů:

Jako součást všeobecných obchodních procesů společnosti GM WEB d.o.o.

Sbíráme osobní údaje o návštěvnících webové stránky, zákaznících, dodavatelích (včetně třetích osob, které jsou poskytovateli služeb). Údaje mohou zahrnovat jméno jednotlivce, kontaktní a jiné údaje, které jsou potřebné k obchodování s vámi nebo vaší organizací.

Jako pomoc při vaší poptávce

Můžete se rozhodnout, že souhlasíte se zprostředkováním osobních údajů, včetně svého jména, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, když nás kontaktujete telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo poštou, použitím našich digitálních platforem nebo jiných komunikačních kanálů. Tyto osobní údaje nám umožňují reagovat na vaši potřebu po informacích, připravit vhodné postupy, nabídku na nákup výrobků a reagovat v případě požadavků v souvislosti se zárukou nebo ohledně jiných požadavků.

Zákazníci a potenciální zákazníci

Osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků, včetně měn, kontaktních údajů, údajů o platebním chování a kreditních kartách, informacích o úvěrech a jiné shromažďujeme, protože je potřebujeme k obchodování s jednotlivci nebo organizacemi. Údaje můžeme zprostředkovat našim logistickým partnerům, aby se mohli postarat o objednávku včetně samotného doručení zboží. Automatické shromažďování údajů na digitálních nástrojích nám umožňuje péči o bezpečnost uživatelů naší webové stránky.

Rozvoj obchodní činnosti

Osobní údaje, které nám svěříte nebo které jsou automaticky shromážděny na našich digitálních nástrojích, budou použity k lepšímu poznávání uživatelů našich výrobků a řešení a budou základem pro relevantní zprávy a nabídky při příležitostném kontaktu s vámi. Osobní údaje budou použity k vylepšování výrobků, postupů a webové stránky.

Obchodní komunikace

S vaším svolením, pokud je vyžadováno, můžeme vaše osobní údaje použít, abychom vás informovali o obchodní činnosti, výrobcích a službách společnosti GM WEB d.o.o.. V případě, že si nepřejete, aby společnost GM WEB d.o.o. tímto způsobem používala vaše osobní údaje nebo pokud si nepřejete nadále dostávat nové informace, kdykoli se můžete od zasílání novinek odhlásit. Na konci zprávy různých komunikačních kanálů naleznete adresu pro odhlášení. Pokud se chcete odhlásit, můžete nás kontaktovat také prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Vaše údaje vymažeme z našich systémů do dvou měsíců od přijetí odhlášení s výjimkou situací, kdy zaznamenáváme a zpracováváme vaše údaje na jiném právním základě než je váš souhlas.

Ankety pro návštěvníky a zákazníky

Osobní údaje zákazníků naší webové stránky můžeme sbírat v podobě anket o službách a výrobcích společnosti GM WEB d.o.o.

S přihlédnutím k preferencím návštěvníků a zákazníků

Osobní údaje návštěvníků naší webové stránky nebo zákazníků shromažďujeme za účelem zabezpečení konkrétních výrobků a respektování zájmů našich zákazníků.

Dodržování právních přepisů

Osobní údaje můžeme sbírat způsobem, jak to vyžadují a dovolují právní předpisy. S osobními a jinými údaji, které sesbíráme, zacházíme jako s důvěrnými a neprodáme ani nesvěříme je třetím osobám, kromě výjimek, které byly zmíněny v tomto prohlášení.

Jak sbíráme vaše údaje

Údaje, které nám svěříte, sbíráme, když nás kontaktujete kvůli výrobkům, službám nebo informacím, přihlásíte se na našich webových stránkách, přispíváte do konverzací na veřejných fórech nebo se zúčastníte jiných aktivit na našich digitálních nástrojích, reagujete na zákaznické ankety nebo s námi komunikujete jakýmkoli jiným způsobem. Data sbíráme prostřednictvím různých technologií, například prostřednictvím souborů cookie – odkaz na politiku používání souborů cookies.

Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným osobám s výjimkou následujících případů:

 • Pokud související společnosti nebo třetí osoby vykonávají služby v našem jménu, například odpovídají na vaše požadavky nebo doručují balíky a služby zákazníkům a pod. Tyto společnosti mají zákaz používat vaše osobní údaje k jiným účelům než k těm, které jsme od nich požadovali my nebo je vyžadují právní předpisy.
 • Když sdílíme osobní údaje ve firmě nebo se třetími osobami, abychom zabezpečili bezpečí a ochranu našich zákazníků, ochránili svá práva a majetek v souladu s právními postupy nebo v jiných případech, pokud v dobré víře věříme, že zveřejnění vyžadují právní předpisy. Vaše kontrola a vaše rozhodnutíUmožňujeme vám určitou kontrolu a rozhodnutí ohledně našeho sbírání, používání a sdílení vašich údajů. Podle místních právních předpisů může kontrola a rozhodování z vaší strany zahrnovat následující body:
 • Můžete změnit své rozhodnutí ohledně předplatného, ​​posílání novinek a informací.
 • Můžete se rozhodnout, zda si od nás přejete dostávat obchodní zprávy o výrobcích a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohli zajímat.
 • Můžete se rozhodnout, zda si přejete přijímat oznámení z cílené reklamy reklamních sítí, poskytovatelů výměny informací, tržní analýzy a jiných služeb.
 • Můžete požadovat i přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme, s cílem opravit nepřesné nebo neúplné informace a v konkrétních případech můžete i požadovat, abychom údaje, které si o vás uschováváme, vymazali ze své evidence (práva fyzických osob).

Můžete uplatnit nebo požadovat přístup ke svým osobním údajům tak, že nám zavoláte nebo nás písemně kontaktujete a postupujete podle obdržených pokynů. Prosíme, respektujte fakt, že vám možná nebudeme moci zajistit některé výrobky a služby, pokud nám nedovolíte ukládat vaše osobní údaje, stejně jako některé naše služby možná nebudou moci zohledňovat vaše zájmy a preference. Máte-li jakékoli dotazy o přesně určených osobních údajích o vás, které zpracováváme nebo ukládáme, kontaktujte společnost GM WEB d.o.o. písemnou formou. Na váš požadavek odpovíme v období jednoho měsíce s možností prodloužení termínu o další měsíc. V případě, že termín prodloužíme, vás o tom informujeme v období jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Zabezpečení, integrita a mlčenlivost týkající se vašich údajů jsou pro nás nesmírně důležité. Naše společnost provádí technická, organizační a fyzická bezpečnostní opatření potřebná k ochraně vašich dat před neoprávněným přístupem, prozrazením, použitím nebo pozměněním. Mezi tato opatření patří: pravidelná aktualizace softwaru, hardwaru a aplikačního softwaru,vzdělávání zaměstnanců,přezkoumávání a řízení smluvních zpracovatelů a vhodná ochrana našich obchodních prostor. Bezpečnostní postupy pravidelně zkoumáme, abychom mohli posoudit nejnovější vhodné technologie a metody. Navzdory našemu maximálnímu úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá nebo neobejitelná; proto vás laskavě žádáme o pochopení.

Toto prohlášení můžeme příležitostně změnit tak, abychom jej přizpůsobili nejnovějším technologiím, postupům uplatňovaným v jednotlivých odvětvích, požadavkům právních předpisů nebo jiným účelům. Na našich digitálních platformách bude zveřejněna platná verze prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně sledovat Prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě, že to vyžadují platné právní předpisy, budeme před změnami požadovat váš souhlas.

Máte-li poznámku nebo otázku ohledně zásad o ochraně osobních údajů, písemně kontaktujte společnost GM WEB d.o.o.. V případě, že nejste spokojeni se způsobem, jak se zachází s vašimi osobními údaji, můžete podat stížnost. Údaje naleznete v kontaktních informacích na konci tohoto prohlášení. V případě, že jste podali stížnost, musíte vaše kontaktní údaje poskytnout společnosti GM WEB d.o.o.. Vaší stížností se začneme zabývat a odpovíme na ni do 30 dnů. Pokud si myslíte, že společnost GM WEB d.o.o. stížnost nevyřešila vhodným způsobem, můžete podat stížnost Zmocněnci pro informace – Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Lublaň, Slovinsko gp.ip(at)ip-rs.si, https://www.ip-rs.si/

Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, kterým věnujeme speciální pozornost a péči. Staráme se o to, aby byly vaše požadavky nejen splněny, ale v případě potřeby i přesáhnuty, protože si uvědomujeme, jak moc je tato oblast citlivá. Správce internetového obchodu clickostore.com/sk, GM WEB d.o.o. je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů Republiky Slovinsko (ZVOP-1) vázán k ochraně osobních údajů svých uživatelů.

 • jméno a příjmení,
 • doručovací adresa,
 • firma resp. název právnické osoby (v případě, že je uživatel právnická osoba),
 • daňové číslo právnické osoby (v případě, že je uživatel právnická osoba),
 • e-mailová adresa (uživatelské jméno),
 • heslo v šifrované podobě,
 • kontaktní telefonní číslo,
 • země pobytu,
 • jiné údaje, které uživatel dobrovolně doplní do formuláře v internetovém obchodě,
 • jiné údaje, které uživatel následně dobrovolně doplní do svého profilu.

Prodávající neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů, které vnesou do systému uživatelé. Pro potřeby zabezpečení bezpečnosti se sbírají i IP adresy, ze kterých uživatelé navštěvují internetovou stránku. Každému uživateli je na začátku návštěvy internetové stránky přidělena cookies pořad pro identifikaci a sledování nákupního košíku. Tanzzo.com/cs na váš počítač mimo jiné uloží i jiné cookies, jako jsou: identifikační číslo uživatele v šifrované podobě (k rozpoznání uživatele při příští návštěvě), hodnocení výrobků (aby jste věděli, které výrobky jste již hodnotili) a cookies systému Google Analytics (analýza návštěv internetové stránky). Veškerá zmíněná data, kromě cookie souborů, se trvale ukládají na serveru clickostore.com/sk. Cookies relace se do serverové paměti ukládají jen na dobu trvání návštěvy a po jedné hodině neakivity se vymažou, trvalé cookie soubory se ukládají na počítač návštěvníka.

Realizace ochrany soukromí

Společnost GM WEB d.o.o. přijala Zásady o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci ve firmě, kteří jakýmkoli způsobem přicházejí do kontaktu s osobními údaji, jsou obeznámeni s obsahem Zásad o ochraně osobních údajů.

Máte právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, které máme k dispozici, stejně jako právo na nahlédnutí do nich, opravy nebo vymazání těchto informací. V případě, že máte dotazy ohledně vymazání nebo používání vašich údajů, napište nám na e-mailovou adresu [email protected] nebo nám pošlete žádost poštou na adresu společnosti GM WEB d.o.o.

Vyhrazujeme si právo kontaktovat vás ohledně stavu vaší objednávky na vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. V případě, že objednávku nepřevezmete více než 5 dní, vyhrazujeme si právo telefonicky vás kontaktovat jako připomínky k vyzvednutí zboží.

Vaše uživatelská zkušenost je pro nás důležitá, proto vám po přijetí objednávky náš referent zavolá, aby zjistil, jestli jste byli s nákupem a výrobkem spokojeni. Pokud si budete přát, náš referent vás seznámí také s dalšími výhodami, které můžete získat a využít při opětovném nákupu v internetovém obchodě. V takovém případě budete na vaše telefonní číslo a na vaši e-mailovou adresu pravidelně dostávat elektronické a SMS zprávy o akciích ve společnosti. Váš souhlas můžete kdykoli zrušit tak, že nám to sdělíte na naši e-mailovou adresu [email protected] nebo se od přijímání novinek odhlásíte kliknutím na „odhlášení“. Rovněž si v rámci naší činnosti vyhrazujeme právo na to, abychom se vás zeptali na vaši četnost návštěv na naší internetové stránce. Váš názor použijeme k vylepšení webové stránky a uživatelské zkušenosti. V případě, že vyplníte propagační formuláře (slevové kupóny) na sociálních sítích, budete na vaši e-mailovou adresu dostávat zprávy, jejichž prostřednictvím vás budeme pravidelně informovat o možnostech využívání slevových kupónů. Pokud si nepřejete dostávat tato oznámení, můžete se od nich odhlásit stejným způsobem, jaký je popsán výše.

Mám právo od společnosti GM WEB d.o.o. jako správce osobních údajů kdykoli požadovat přístup k osobním údajům a následující informace:

 • účel zpracování,
 • typy osobních údajů, uživatelů nebo kategorie uživatelů, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, zejména uživatelů ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
 • plánované období, během kterého budou uchovávány mé osobní údaje nebo, není-li to možné, měřidla, která se používají k určení tohoto období,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování,
 • důvody, význam a očekávané následky takového zpracování pro jednotlivce,
 • jednu (bezplatnou) kopii osobních údajů v podobě, kterou si sám určím (v případě, že je žádost podána prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků a nepožaduji jiný způsob, bude mi kopie vyhotovena v elektronické podobě), v případě, že požaduji další kopie, může mi provozovatel zaúčtovat přiměřený poplatek s ohledem na své náklady,
 • opravu nepřesných osobních údajů.

Právo, že od společnosti GM WEB d.o.o. jako správce osobních údajů mohu kdykoli požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:

 • popírám přesnost osobních údajů za období, které správci údajů umožňuje ověřit správnost osobních údajů,
 • je zpracování údajů nezákonné, a nesouhlasím s vymazáním osobních údajů, místo toho požaduji omezení jejich používání,
 • správce osobních údajů je více nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já je potřebuji k určení, provádění nebo obhájení právních nároků,
 • vymazání všech osobních údajů (právo na výmaz/právo být zapomenut), v případě, že jsou splněny podmínky z článku 17 Všeobecného nařízení o ochraně údajů, zejména v případě, že odvolám svolení ke zpracování osobních údajů,
 • výpis osobních údajů ve strukturovaném, obecně používaném a strojem čitelném formátu s právem poskytnout tyto informace jinému správci, aniž by mi v tom původní správce bránil,
 • ukončení používání osobních údajů pro účely přímého marketingu včetně vytváření profilování,
 • nechci být předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které má na mě právní účinky nebo se mě podobným způsobem dotýká v případě, jsou-li splněny podmínky stanovené v článku 22 Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo podat stížnost na správce osobních údajů u zmocněnce pro informace v případě, pokud se domnívám, že je zpracování mých osobních údajů v rozporu s Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Jsem seznámen s tím, že všechny výše uvedené požadavky, které se týkají uplatňování mých práv v souvislosti s mými osobními údaji, mohu písemně oznámit správci na e-mailovou adresu [email protected]. Jsem seznámen s tím, že v případě potřeby spolehlivé identifikace při uplatňování práv ohledně osobních údajů může správce po mně požadovat dodatečné informace a může odmítnout jednat pouze v případě, že prokáže, že mě nebylo možné spolehlivě identifikovat.

Co jsou cookies a k čemu jsou potřebné?

Soubor cookies je krátký textový soubor, který internetová stránka při vaší návštěvě zašle do prohlížeče. Tímto způsobem vás webová stránka identifikuje, pamatuje si informace o vaší návštěvě a poskytnete vám příjemnější a jednodušší online služby. Použitím souborů cookies přizpůsobujeme obsah na našich webových stránkách, zapamatujeme si vaše preference a zaznamenáváme návštěvu našeho internetového obchodu. Prohlížení našeho internetového obchodu je s cookies pohodlnější, rychlejší a především efektivnější.

Vy rozhodnete, zda ve vašem zařízení ukládání souborů cookies povolíte. Nastavení cookies můžete spravovat a upravovat ve svém webovém prohlížeči. Pro informace o nastavení souborů cookies zvolte webový prohlížeč, který používáte.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 in 8/li>
 • Safari

Pokud změníte nebo vymažete soubor prohlížeče s cookies, změníte nebo aktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, budete muset cookies pravděpodobně znovu zakázat. Postup při správě a mazání souborů cookies se liší podle prohlížeče. Pokud potřebujete pomoc, můžete nahlédnout do nápovědy prohlížeče pro uživatele. Sledování Google Analytics můžete zakázat i na tomto odkazu https://marketingplatform.google.com/about/.